Høj kvalitet ligger dybt forankret i os.

Vi handler med varer, men i virkeligheden er service og kvalitet vores vigtigste vare. Mange af de varer, som vi handler med, er standardvarer, så vores værditilvækst måles i måden vi skaffer og frembringer varen på.

Vores handel med grønlandske kunder er baseret på vores evne til at levere kvalitet og rettidigt. Forholdene i Grønland gør det til en helt essentiel del af vores arbejde.

Lad os skabe et seriøst marked for bæredygtige og certificerede trævarer.

Som forhandlere af træ og træprodukter lever vi i bund og grund af skove og træer og derfor vil vi naturligvis være med til at gøre en aktiv indsats for miljøet. Det gør vi ved at gøre det vi er bedst til – nemlig at handle med træ og fremme brugen af bæredygtigt og certificeret træ.

På den måde er vi med til at skabe et stabilt marked for bæredygtige og certificerede varer.

Vi er FSC® og PEFC™ certificeret.

Vi er både FSC® og PEFC™ certificerede og kan tilbyde stort set alle vores varer som FSC® eller PEFC™ certificerede.

Vi er underlagt strikse krav for import af træ som EU indførte med EU’s Tømmerforordning og vi gør en dyd ud af at opføre os ordentligt og ansvarligt, når det kommer til at sikre bæredygtigt skovbrug.